Μετεκτύπωση - Βιβλιοδεσία

Η Master-Print διαθέτει διπλωτική µηχανή STAHL 70X100, διπλωτική µηχανή MULTIMAS TER 38 35Χ50, συνθετική µηχανή καρφίτσας µε 6 σταθµούς MULLER MARTINI και διάφορες βοηθητικές µηχανές (περφορέ, χειροκίνητη µηχανή καρφίτσας, τρυπάνι για άνοιγµα κλασσέρ κ.α).

postpress1 postpress2 postpress3 postpress4