ΟΔΗΓΟΙ

Οδηγίες μετατροπής των εντύπων σας σε PDF.

Παρακάτω ακολουθούν οδηγοί για τη σωστή μετατροπή
και το κλείσιμο των αρχείων σας σε PDF,
για τις πιο γνωστές εφαρμογές επεξεργασίας εντύπων.

illustrator_icon

Οδηγίες για το Illustrator

(άνοιγμα/κατέβασμα αρχείου)

indesign_icon

Οδηγίες για το InDesign

(άνοιγμα/κατέβασμα αρχείου)